táncos

díjak

Saarer Tanzgruppe vezetősége (továbbiakban: Tánccsoport) a Tánccsoport érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, közösségi munka, táncos évforduló elismerésére „Táncos-Díj” alapításáról és adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

A Táncos-díj alapító okirata

 1. 

§1. A díjat Saarer Tanzgruppe alapítja a Szári Örökség Közhasznú Egyesület hozzájárulásával.

2. A díj célja a Tánccsoport tagjai által és különösen indokolt estben nem tagnak a végzett munka, közösségi tevékenység, az eltöltött tagsági viszony elismerése. Célja a szári hagyományőrző közösségi életre fordított társadalmi munka előmozdítása.

3. A díj átadása a Tánccsoport rendes évzáró bankettjén történik, évente egy alkalommal több díj is adható.

2.

§1. A díjnak három fokozata van: bronz, ezüst, arany.

2. A díj alapjául a Szári Örökség Közhasznú Egyesület félévi tagdíja szolgál. Maximum 200 000.-ft.

3. A díjra, a félévi tagdíjból felhasználható összeg kevesebb lehet, de több nem.

4. A díj céljára bármely személy, szervezet, támogatást nyújthat, mely összeggel a díj finanszírozható, ezáltal a félévi tagdíjból történő felhasználás csökken.

5. A félévi tagdíj, nem a díjra fordított összege, továbbra is az Egyesület egyéb céljaira használható.

3.

§1. A díj adományozására javaslattételi jog illeti meg a Tánccsoport vezetőségét és a tánccsoport tagjait.

2. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy, közösség munkásságának, tevékenységének elismerésre méltó eredményeit.

3. A vezetőség ezt figyelembe veheti, de a döntési jogkörét nem adhatja át, nem korlátozhatja, e felelősségét nem oszthatja meg.

4. A díjazottat az Tánccsoport vezetőségi tagjai nevezik meg, ezzel kapcsolatos döntést kizárólag ők hoznak.

5. A döntést szótöbbséggel hozzák meg és egy jelölt elfogadásához legalább kettő igen szavazat kell.

6. A mindenkori pénzügyekért felelős személy a Tánccsoport vezetőségi ülésén szavazati jog nélkül, hozzászólás jogával vesz részt.

4.

§1. A javaslatnak minden év augusztus 31-ig kell beérkeznie és a döntést október 31-ig szükséges a Tánccsoport vezetőségének és a mindenkori pénztárosnak meghoznia.

2. A díj átadását a Tánccsoport mindenkori elnöke vagy az általa kijelölt személy végzi.

3. A díj a minden év decemberében, a Tánccsoport Évzáró Ünnepségén kerül átadásra.

4. A Tánccsoport rendezvényein (Táncbemutató Gála, Évzáró Ünnepség) a Tánccsoport tagjai számára a „Táncos-Díj”-on kívül minden más kitűző és/vagy népviselethez nem tartozó kellék viselése tilos!

5.

1.§ A „Táncos-Díj” elérési módjai:1. Tánccsoport tagjaként eltöltött néptáncos múlt alapján a következő:

• Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 15 és 20 éve tagja a Tánccsoportnak.
• Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 25, 30, 35, 40 és 45 éve tagja a Tánccsoportnak.
• Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 50 éve tagja a Tánccsoportnak.
• 50 éves tagság felett öt évenként részesül újabb arany fokozatban minden táncos.

2. Tánccsoport tagjaként eltöltött bizottsági tagsági múlt alapján a következő:
• Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 5 és 10 éve tagja a Tánccsoport valamely bizottságának.
• Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 15 és 20 éve tagja a Tánccsoport valamely bizottságának.
• Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 25 éve tagja a Tánccsoport valamely bizottságának.
• 25 éves bizottsági tagság felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül minden táncos.

3. Tánccsoport tagjaként eltöltött vezetőségi tagsági múlt alapján a következő:
• Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 5 éve tagja a Tánccsoport vezetőségének.
• Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 10 éve tagja a Tánccsoport vezetőségének.
• Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 15 éve tagja a Tánccsoport vezetőségének.
• 15 éves vezetőségi tagság felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül minden táncos.

4. Tánccsoport tagjaként eltöltött elnöki múlt alapján a következő:
• Bronz fokozatban részesül, aki 3 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.
• Ezüst fokozatban részesül, aki 5 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.
• Arany fokozatban részesül, aki 10 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.
• 10 év felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül.

5. Tánccsoportért végzett különösen hasznos tevékenység alapján a következő:
Schweininger Péter – Szári Örökség Közhasznú EgyesületSzári Örökség Közhasznú Egyesület
Czencz Máté – vezetőségi tag
Szabó Dorottya – Szári Örökség Közhasznú Egyesület alelnöke

• A vezetőség különösen indokolt esetben a fentiektől eltérően adhat tagoknak és nem tagnak egyaránt „Táncos-Díj”-at.
• Különösen hasznos tevékenységért, egy személynek csak egyszer adható „Táncos-Díj”.
• A különösen hasznos tevékenység alapján csak bronz és ezüst fokozatot lehet átadni. A fokozatról a Tánccsoport vezetősége dönt.

6.

§1. A Tánccsoport vezetősége felel a díj rangjáért, elismeréséért és fennmaradásáért, valamintazért, hogy az egyéb szereplők tevékenysége összehangolt legyen.2. A „Táncos-Díj” nem vonható vissza.

7.

§1. A díj átalakulhat: ha a Szári Örökség Közhasznú Egyesület megszűnik.
2. A díj megszűnik:
• ha a Tánccsoport vezetősége a díj átadásához nem járul hozzá;
• ha a Szári Örökség Közhasznú Egyesületnél a közösségi munka feltételei megszűnnek;

3. Az utóbbi két esetben az ezzel kapcsolatos döntést a Tánccsoport vezetősége hozza meg.

Díjban részesültek listája

10 éves tagságért járó díjjal rendelkeznek:

Bohács Gábor
Bohács Bálint
Buczkó Veronika
Frank Klaudia
Grósz Erik
Horváth Benjámin
Izsák György
Kárpáti Viktória
Klébert Luca
May Eszter
Metláger Balázs
Metláger Szabina
Nagy Ákos
Franciska Nagy
Orbán Dominik
Ormándi Fruzsina
Pechinger Tamás
Dora Rorbacher
Sátori Gabriella
Schwanner Balázs
Schwanner Bálint
Speier Liza
Stock Johanna
Szabó Zsófia
Székely Ákos
Kinga Szelman
Szilágyi Eszter Mandula
Szilágyi Luca Hanga
Tóth Barnabás
Tóth Bertalan
Wittmann Réka

15 éves tagságért járó díjjal rendelkeznek:

Hoffmann Márk
Balogh László
Borsodi Imre
Czencz Máté
Hoffmann József
Mecséri Ádám
Mecséri Dávid
Nagy Márton
Viktoria Nagy
Ordasi Rebeka
Sátori Fanni
Sátori Márió
Stock Martin
Szabolcs Stock
Szpodnyi Sára

20 éves tagságért járó díjjal rendelkeznek:

Hazenfratz Kinga
Hazenfratz Kinga
Angyal Bálint
Fenyvesi Szabolcs
Frank Klaudia
Géber Ádám
Horváth Petra
Hrbuos Szandra
Hrubos Kitti
Huszár Tímea
Kovács Sándor
Kőszegi Virgínia
Mészáros Bettina
Rab Dorottya
Sátori Roxána
Schweininger Ádám
Schweininger Péter
Szabó Krisztián
Tamás Gábor
Thoma-Nitti Dorina