Szári Örökség Közhasznú Egyesület

2066 Szár Arany J. u. 69.

Szári Örökség Közhasznú Egyesület

Saarer Tanzgruppe

5/2012. (08.31.) számú határozata

Saarer Tanzgruppe vezetősége (továbbiakban: Tánccsoport) a Tánccsoport érdekében végzett

kiemelkedő tevékenység, közösségi munka, táncos évforduló elismerésére „Táncos-Díj”

alapításáról és adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

1. §

(1) A díjat Saarer Tanzgruppe alapítja a Szári Örökség Közhasznú Egyesület

hozzájárulásával.

(2) A díj célja a Tánccsoport tagjai által és különösen indokolt estben nem tagnak a végzett

munka, közösségi tevékenység, az eltöltött tagsági viszony elismerése. Célja a szári

hagyományőrző közösségi életre fordított társadalmi munka előmozdítása.

(3) A díj átadása a Tánccsoport rendes évzáró bankettjén történik, évente egy alkalommal

több díj is adható.

2. §

(1) A díjnak három fokozata van: bronz, ezüst, arany.

(2) A díj alapjául a Szári Örökség Közhasznú Egyesület félévi tagdíja szolgál. Maximum

200 000.-ft.

(3) A díjra, a félévi tagdíjból felhasználható összeg kevesebb lehet, de több nem.

(4) A díj céljára bármely személy, szervezet, támogatást nyújthat, mely összeggel a díj

finanszírozható, ezáltal a félévi tagdíjból történő felhasználás csökken.

(5) A félévi tagdíj, nem a díjra fordított összege, továbbra is az Egyesület egyéb céljaira

használható.

3. §

(1) A díj adományozására javaslattételi jog illeti meg a Tánccsoport vezetőségét és a

tánccsoport tagjait.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy, közösség munkásságának,

tevékenységének elismerésre méltó eredményeit.

(3) A vezetőség ezt figyelembe veheti, de a döntési jogkörét nem adhatja át, nem

korlátozhatja, e felelősségét nem oszthatja meg.

(4) A díjazottat az Tánccsoport vezetőségi tagjai nevezik meg, ezzel kapcsolatos döntést

kizárólag ők hoznak.

(5) A döntést szótöbbséggel hozzák meg és egy jelölt elfogadásához legalább kettő igen

szavazat kell.

(6) A mindenkori pénzügyekért felelős személy a Tánccsoport vezetőségi ülésén szavazati jog

nélkül, hozzászólás jogával vesz részt.

4. §

(1) A javaslatnak minden év augusztus 31-ig kell beérkeznie és a döntést október 31-ig

szükséges a Tánccsoport vezetőségének és a mindenkori pénztárosnak meghoznia.

(2) A díj átadását a Tánccsoport mindenkori elnöke vagy az általa kijelölt személy végzi.

(3) A díj a minden év decemberében, a Tánccsoport Évzáró Ünnepségén kerül átadásra

(4) A Tánccsoport rendezvényein (Táncbemutató Gála, Évzáró Ünnepség) a Tánccsoport

tagjai számára a „Táncos-Díj”-on kívül minden más kitűző és/vagy népviselethez nem tartozó

kellék viselése tilos!

5. §

A „Táncos-Díj” elérési módjai:

(1) Tánccsoport tagjaként eltöltött néptáncos múlt alapján a következő:

1. Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 15 és 20 éve tagja a

Tánccsoportnak.

2. Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 25, 30, 35, 40 és 45 éve tagja a

Tánccsoportnak.

3. Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 50 éve tagja a Tánccsoportnak.

4. 50 éves tagság felett öt évenként részesül újabb arany fokozatban minden

táncos.

(2) Tánccsoport tagjaként eltöltött bizottsági tagsági múlt alapján a következő:

1. Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 5 és 10 éve tagja a Tánccsoport

valamely bizottságának.

2. Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 15 és 20 éve tagja a Tánccsoport

valamely bizottságának.

3. Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 25 éve tagja a Tánccsoport

valamely bizottságának.

4. 25 éves bizottsági tagság felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül

minden táncos.

(3) Tánccsoport tagjaként eltöltött vezetőségi tagsági múlt alapján a következő:

1. Bronz fokozatban részesül minden táncos, aki 5 éve tagja a Tánccsoport

vezetőségének.

2. Ezüst fokozatban részesül minden táncos, aki 10 éve tagja a Tánccsoport

vezetőségének.

3. Arany fokozatban részesül minden táncos, aki 15 éve tagja a Tánccsoport

vezetőségének.

4. 15 éves vezetőségi tagság felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül

minden táncos.

(4) Tánccsoport tagjaként eltöltött elnöki múlt alapján a következő:

1. Bronz fokozatban részesül, aki 3 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.

2. Ezüst fokozatban részesül, aki 5 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.

3. Arany fokozatban részesül, aki 10 éve vezeti a Tánccsoport intézményét.

4. 10 év felett öt évenként újabb arany fokozatban részesül.

(5) Tánccsoportért végzett különösen hasznos tevékenység alapján a következő:

Schweininger Péter

Szári Örökség Közhasznú Egyesület

Szári Örökség Közhasznú Egyesület

Czencz Máté

vezetőségi tag

Szabó Dorottya

Szári Örökség Közhasznú Egyesület

alelnöke

elnöke

1. A vezetőség különösen indokolt esetben a fentiektől eltérően adhat tagoknak és

nem tagnak egyaránt „Táncos-Díj”-at.

2. Különösen hasznos tevékenységért, egy személynek csak egyszer adható

„Táncos-Díj”.

3. A különösen hasznos tevékenység alapján csak bronz és ezüst fokozatot lehet

átadni. A fokozatról a Tánccsoport vezetősége dönt.

6. §

(1) A Tánccsoport vezetősége felel a díj rangjáért, elismeréséért és fennmaradásáért, valamint

azért, hogy az egyéb szereplők tevékenysége összehangolt legyen.

(2) A „Táncos-Díj” nem vonható vissza.

7. §

(1) A díj átalakulhat: ha a Szári Örökség Közhasznú Egyesület megszűnik.

(2) A díj megszűnik:

ha a Tánccsoport vezetősége a díj átadásához nem járul hozzá;

ha a Szári Örökség Közhasznú Egyesületnél a közösségi munka feltételei megszűnnek;

(3) Az utóbbi két esetben az ezzel kapcsolatos döntést a Tánccsoport vezetősége hozza meg.